Chính sách Bảo Mật Thông Tin

Xe Đạp Điện Yami cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chính sách Bảo mật này áp dụng cho thông tin và dữ liệu được Xe Đạp Điện Yami thu thập với tư cách là người kiểm soát, bao gồm thông tin được thu thập trên trang website của chúng tôi, hoặc thông qua các kênh khác như mô tả.

Thông báo về Quyền riêng tư này mô tả cách chúng tôi thu thập, nhận, sử dụng, lưu trữ, chia sẻ, chuyển giao và xử lý thông tin cá nhân của bạn, cũng như các lựa chọn của bạn liên quan đến việc sử dụng, quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn không đồng ý với các thông lệ dữ liệu được mô tả trong Chính Sách Bảo Mật này, bạn không nên sử dụng website.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật này, hoặc cách chúng tôi xử lý thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với Xe Đạp Điện Yami theo số Hotline 0938 339 860.

Thu thập thông tin

Chúng tôi sẽ thu thập những thông tin nào từ bạn?

Chúng tôi sử dụng Dịch vụ đăng ký riêng để xây dựng các trang mà mọi người có thể truy cập để tìm hiểu thêm về Xe Đạp Điện Yami. Thông tin chúng tôi thu thập và quản lý thông qua Dịch Vụ Đăng ký được sử dụng, tiết lộ và bảo vệ theo Chính sách Bảo mật này.

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi

Bạn có thể tự do khám phá nội dung mà không cần cung cấp bất kỳ Thông tin Cá nhân nào về bản thân. Khi bạn truy cập Trang Web hoặc bấm đăng ký khóa học, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp Thông tin cá nhân về bản thân và chúng tôi sẽ thu thập Thông Tin.

"Thông tin cá nhân"

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn gửi biểu mẫu website hoặc tương tác với Trang website của chúng tôi, chẳng hạn như đăng ký nhận thông báo bài đăng mới, đăng ký làm đại lý hoặc yêu cầu tư vấn bình ắc quy

"Thông tin Cá nhân" bao gồm những thông tin nhận dạng cá nhân bạn, bao gồm thông tin liên hệ, chẳng hạn như tên, địa chỉ e-mail, tên công ty, địa chỉ, số điện thoại và các thông tin khác về bản thân hoặc doanh nghiệp của bạn.

Thông tin Cá nhân cũng có thể bao gồm thông tin về giao dịch, cả miễn phí và trả phí, mà bạn tham gia trên Trang web và thông tin mà bạn công khai trên internet, chẳng hạn như từ Facebook, LinkedIn, Twitter và Google, hoặc thông tin chúng tôi có từ các nhà cung cấp dịch vụ.

Thông tin Cá nhân bao gồm Thông tin Điều hướng hoặc Thông tin Thanh toán, trong đó thông tin có thể trực tiếp hoặc gián tiếp xác định một cá nhân.

  • Thông tin điều hướng bao gồm thông tin về máy tính của bạn và lượt truy cập của bạn vào Trang web như địa chỉ IP, vị trí địa lý, loại trình duyệt, nguồn giới thiệu, thời lượng truy cập và các trang đã xem. Vui lòng xem phần "Sử dụng Thông tin Điều hướng".
  • Thông tin thanh toán bao gồm thông tin chúng tôi thu thập và xử lý khi bạn đăng ký khóa học, bao gồm số thẻ tín dụng và thông tin thanh toán, sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ tuân thủ PCI của bên thứ ba. Ngoài ra, chúng tôi không thu thập Thông tin Nhạy cảm khác từ bạn.

"Thông tin nhạy cảm"

Bao gồm số thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, số tài khoản tài chính hoặc hướng dẫn chuyển khoản, số nhận dạng do chính phủ cấp (chẳng hạn như số CMND, thẻ căn cước, số hộ chiếu), thông tin sinh trắc học, thông tin sức khỏe cá nhân (hoặc thông tin khác được bảo vệ theo luật bảo vệ dữ liệu y tế hiện hành) , thông tin cá nhân của trẻ em được bảo vệ theo luật bảo vệ dữ liệu trẻ em và bất kỳ thông tin nào khác hoặc kết hợp thông tin nằm trong định nghĩa “dữ liệu đặc biệt” theo GDPR hoặc bất kỳ luật hiện hành nào khác liên quan đến quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu.

Log Files

Khi bạn xem nội dung do chúng tôi đăng tải, chúng tôi sẽ tự động thu thập thông tin về phần cứng và phần mềm máy tính của bạn. Thông tin này có thể bao gồm địa chỉ IP của bạn, loại trình duyệt, tên miền, nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP), các tệp được xem trên trang web của chúng tôi (ví dụ: trang HTML, đồ họa, v.v.), hệ điều hành, dữ liệu dòng nhấp, thời gian truy cập và trang web giới thiệu các địa chỉ.

Thông tin được Xe Đạp Điện Yami sử dụng để cung cấp số liệu thống kê chung về việc sử dụng Trang website. Vì những mục đích này, chúng tôi sẽ liên kết dữ liệu được thu thập tự động với Thông tin Cá nhân khác như tên, địa chỉ email, địa chỉ và số điện thoại.

Thông tin chúng tôi thu thập từ các bên thứ ba

Đôi khi, chúng tôi có thể nhận được Thông tin Cá nhân về bạn từ các nguồn của bên thứ ba bao gồm các đối tác mà chúng tôi cung cấp dịch vụ, hoặc tham gia vào các hoạt động tiếp thị khác, cũng như các nguồn như các trang social.

Thông tin của trẻ em

Trang website không nhắm mục tiêu đến trẻ em dưới 16 tuổi và chúng tôi không cố ý hoặc cố ý thu thập thông tin cá nhân về trẻ em dưới 16 tuổi. Nếu bạn tin rằng chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân về trẻ em dưới 16 tuổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi, để chúng tôi có thể xóa thông tin.

Sử dụng thông tin
Chia sẻ thông tin
Sử dụng Cookie
Shopping Cart
Cart
  • No products in the cart.
Scroll to Top

×